Artikelen door Frank Los

In werkelijkheid voel ik alleen mijn vingers

De beschikbaarheid en de plaatjes die in essentie uit het BewustZijn bestaan vormen samen de zogenaamd levende film, nét echt. Mijn geheugen is verantwoordelijk voor die beeldproductie. Een gedachte die verschijnt in het BewustZijn en oplost in het BewustZijn kan in werkelijkheid nooit iets anders zijn dan dát waar het uit voortgekomen is. Een spiegel […]

De wereld wordt onophoudelijk keer op keer geschapen

Als je die vierentwintig langs flitsende beeldjes per seconde, die elk van elkaar gescheiden zijn door vierentwintig donkere beelden, dus waar ‘niet iets’ op te zien is, nou eens zou versnellen tot een (voor mij) onvoorstelbare snelheid, dan krijg je de wereld met alles erop en eraan voorgetoverd. Jij, alles en iedereen bestaat uit van […]

Tijd is ook een instrument ten dienste van de vermomming

Het Absolute, waarin geen tijd, ruimte en energie bestaan en dat jouw uiteindelijke werkelijkheid is, manifesteert uit zichzelf een oneindige stroom aan vormen om zichzelf te kunnen ervaren. Om deze vormen zichtbaar te maken, moet het begrip ‘tijdruimte’ in werking treden. Zonder tijd en ruimte kan er niets ervaren worden. Elke waarneming kost nu eenmaal […]

De magie van de zintuigen

De zintuigen zijn de instrumenten waardoorheen BewustZijn zich normaal gesproken, via een omvorming van de zintuigprikkels in de hersenen, gewaar is van de eigen verbeeldingskracht.

Hoe zit het nu met de schepping?

Er bestaan vragen die wérkelijk met zichzelf in strijd zijn. Ik stelde mijzelf een vraag zonder dat ik goed over de vraag zélf had nagedacht, bijvoorbeeld: “Waar komt de schepping vandaan?” Of “als ik het BewustZijn, bén, waarom denk ik dan dat ik een persoon ben, dat ik in een lichaam zit, waarom heb ik […]