jaarprogramma 2024

met Joanika Ring en Tanja Tillemans

Verwerkelijking van de goddelijke bron

Dit jaarprogramma biedt de ruimte en draagt bij om tot zelfrealisatie te komen en zien hoe vanuit die onbemande staat van zijn het leven zich ontvouwt terwijl je daar tegelijkertijd de schepper van blijkt te zijn. Het kostbare en liefdevolle potentieel teloor laten gaan is verspilling. Het is wat we terugzien in het dagelijks leven. Het geboorterecht is een waar geschenk, dat kan in herinnering gebracht worden.

In plaats van onze zintuigelijke rijkdom ervaren we onze gedachten en projecties naar de toekomst en herinneringen vanuit verleden. De verhalen en de woorden die we innerlijk herhalen zijn herinneringen en toekomst visies. Vaak zijn dit gedachten die de levensvreugde belemmeren.

Als we bang zijn voor de toekomst, zijn we niet aanwezig. Dit terwijl stralende overvloed, vrede en vertrouwen de mens haar onbemande ware aard is, in het huidige moment.

Inspiratie, dankbaarheid en verlangen zijn manifestaties van die eenheid en komen tot uitdrukking in het nonduale zijn dat je bent.
Welkom in het jaarprogramma in Kalmthout.

Oprijlaan

Waar gaat het jaarprogramma over

In deze tijd doet zich steeds meer de behoefte voor om de aangeleerde conditioneringen uit de kindertijd te overstijgen.
Daar waar wij gevrijwaard zijn van deze innerlijke processen, daar bevindt zich de tijdloosheid. Dat wat we NU noemen, daar ervaar je je ware natuur.

In dat waar tijd niet bestaat, bevindt zich het zuivere Gewaarzijn. Daar wordt het doen en laten via ons lichaam uitsluitend aangestuurd door het ZIJN Zelf, dat wil zeggen door LIEFDE. In het huidige moment is het lichaam altijd ego loos, dat wat Joanika “onbemand” noemt. De onbemande mens kan ‘anderen’ versteld doen staan vanwege de prestaties en de moed die optreedt, afgezien van de talenten die zich voordoen.

In het huidige moment, het Nu, dáár bevindt zich onze ware zuivere menselijke natuur die vanuit de Liefde Zelf handelt. Daar bestaat ieders Ware Natuur, als de constante onveranderlijke aanwezigheid! Het lichaam is een goddelijk instrument waar doorheen het Zelf de eigen schepping beziet, en de eigen schepping buiten zinnig lief heeft.

Maar dát nou, het vormloze ZIJN, dat is nou waar finaal overheen gekeken wordt als gevolg van de beperkte blik van de persoonlijkheid. Een persoonlijkheid die is gevormd uit herinneringen en uit de projecties naar de toekomst heeft nu eenmaal een beperkte blik! Het is Uitsluitend Bewustzijn, dat via de “onbemande mens” zijn eigen schepping en al wat IS vanuit ontelbare standpunten beziet.

Precies in het midden van het zogenaamde verleden en toekomst bevindt zich het WETEN dát “je” bént, maar het ego wil wéten wát “je” bent. Dat is onmogelijk. Dat ego zoekt waar het niet ontdekt kan worden omdat het ego niet echt bestaat. Het ego bestaat als een gedachte net als alle andere gedachten die ook waarneembaar zijn. Je ware natuur bestaat uit louter energie, uit licht. En dat licht, dat je bent, kan zichzelf nu eenmaal niet belichten, Iets wat je bent kan je nu eenmaal niet waarnemen, het is te dichtbij! Als je dat wat je bent vóór je zou kunnen plaatsen is het weer een object, en objecten zijn veranderlijk.

Maar nou komt het, alleen in het huidige moment kan er ontdekt worden dat er niet “een iemand of ego” bestaat maar dat het vormloze Zijn zélf er als enige IS en het lichaam telkens “tot leven” wekt, bestuurt, waarin al wat IS wordt omarmd in en vanuit grenzeloze LIEFDE.
Er kan niet meer werkelijk terug worden gevallen in het voelen van dualiteit, ook al moet er soms toneel gespeeld worden, zoals je ook kan meespelen met het gefantaseerde verhaal van een kind. Dat is Liefde in actie. Dat is wat de on-betrokken betrokkenheid wordt genoemd. Je bent in ieder geval geen spelbreker!

“Je” bent dit Gewaar-zijn (awareness, ook wel Consciousness genoemd) zonder vorm. Elke vorm, al wat is, verschijnt in het vormloze Gewaar-zijn, zo óók het lichaam waarvan je dacht dat jij dat was en alle andere lichamen verschijnen daar ook in. En ook de rest van de gehele schepping. Al wat IS wordt pas zichtbaar wanneer het uitstralende licht op de onzichtbare inhoud van al wat IS weerspiegelt wordt. Je bent niet iets (geen object) en tegelijk ook alle dingen!

Zo zal het ook begrepen worden dat manifestatie vanuit de “onbemande” staat van zijn iets zal zijn dat ten goede komt aan AL WAT IS gezien vanuit het kosmisch overzicht van de totale schepping.
En dat manifestatie vanuit de met ego-bemande staat een andere intentie heeft, en waarschijnlijk een kleinschaliger bereik heeft. Maar ook vreugde brengt.

We kunnen de interesse weer wekken om onze aandacht vast te kunnen houden om gewoon even niks te doen en geheel ego-loos en ontspannen bijvoorbeeld naar de geluiden in en van de natuur te luisteren.

Welke geluiden ze ons wil laat horen of hoe ze haar schoonheid laat zien, al haar geuren die ze ons laat ruiken, alle verschillende texturen die we kunnen voelen, alle smaken die ze ons laat proeven, en ga zo maar door. De rijkdom van onze zintuig belevingen zijn ongekend.

Wie is Tanja?

Tanja TillemansTanja Tillemans is 54 jaar,  als coach heeft zij zich verdiept in  Systemische Werk (familie- en organisatie opstellingen) en Presence. In 2010 werd haar aandacht getrokken naar de Bron, Liefde, in een opleiding tot Systemisch Paardencoach in 2010. Zij deed zelfonderzoek in een driejarige leerweg en docentopleiding in Presence  bij Jean Paul Rességuier. Zij maakte hiervoor reizen naar Brazilië, Frankrijk, Zwitserland en België en deed  ervaringsgericht kennis op van nondualiteit en de vele aspecten van Bewustzijn zoals Liefde, Intelligentie, Vertrouwen en Licht.  Ervaringen met leegte en hoe ons lichaam als instrument bewogen wordt en de Liefde die dit ingenieuze goddelijke lichaam op diverse manieren animeert, deden haar verlangen naar verdere verdieping en naar thuiskomen en zo kwam zij in aanraking met Advaita Vedanta. De onmiddellijkheid, vrijheid en ware natuur herkende zij. Voor onderricht van diverse teachers is zij dankbaar. Hoezeer de persoon als zijnde een illusie de Liefde ontkent,  heeft zij uitgebreid ondervonden en zocht hulp hoe dit te boven te komen. Via Joanika heeft zij deze hulp gevonden.  Tanja werkt  vanuit haar  praktijk in Zwolle.

Praktische informatie en aanmelden

Dit programma is nieuw, je gaat nieuwe vormen, nieuwe taal, nieuwe gebieden, potentieel, leren kennen in jeZelf. Het exclusieve programma geeft full commitment om in de core van bewustzijn de kracht en sleutel van je ware manifesterende aard te ontmoeten en er vertrouwd mee te zijn.

Het jaarprogramma omvat 6  weekenden in 2024 van vrijdagavond 20.00 uur tot en met zondagavond 17.00 uur, inclusief 6 uur persoonlijke coaching/teaching tussen de weekenden in.

Data:

 • 23 t/m 25 februari
 • 26 t/m 28 april
 • 21 t/m 23 juni
 • 30 aug. t/m 1 sept
 • 25 t/m 27 oktober
 • 13 t/m 15 december
 • Gehele verzorging van lunch en avondeten, koffie/ thee en versnaperingen. Voor overnachting en ontbijt verwijzen we je naar de B&B in (omgeving)  Kalmthout net over de grens in België. (indien gewenst kunnen we mensen koppelen aan elkaar die kamers willen delen, bijv. Bobi Lou in Kalmthout voor overnachting nabij de hei inclusief sauna)
 • Ter integratie en voortgang ontvang je 6 uur coaching tussen de weekenden door. Je kunt ze in overleg inplannen met Joanika of Tanja (online/telefonisch/face to face). 
 • Enige kennis en ervaring met Advaita Vedanta en Nondualiteit is aan te raden, het is de basis. Heb je twijfels neem dan contact op. Een introductie met Joanika zodat je comfortabel deel kunt nemen, of het bestellen van Joanika haar boek(en) behoort tot de mogelijkheden. 
 • Het jaarprogramma bedraagt totaal  2495 euro excl. BTW en is inclusief catering. Groepsgrootte is maximaal 10 mensen.
 • Aanmelden of nog behoefte aan informatie: Tanja Tillemans 06 29154642 of tanja@helo.nu