Boeken van Joanika over non-dualiteit

Het eerst uitgegeven boek, “Bewustzijn, zoek je iets?” is autobiografisch en daarin kan je jezelf heel goed herkennen. In haar tweede boek, “Bewustzijn, zoek jij ook iets?” word je direct als lezer aangesproken, het boek praat als het ware tegen jou.

De strekking van beide boeken is uiteraard dezelfde. Het gaat om je voorkeur van lezen; autobiografisch of de lezer die wordt aangesproken.

“Aan de hand van haar persoonlijk en indringend verhaal, doet zich al lezend de gelegenheid voor antwoorden te vinden op vragen die ons allen aangaan. Vaak is er herkenning en bevestiging vandát waar we zelf nog geen woorden voor hebben gehad. Dit boek is als de overige kunstwerken van Joanika. Het raakt, hoe dan ook. Het is onconventioneel en authentiek. Geschreven als geen ander boek over dit onderwerp. Los van concepten, ideeën en oordelen. Tijdens de tocht door de bladzijden bestaat de vrijheid om de ene keer het grote geheel te overzien. Dan weer om alleen een detail van het grote geheel te beschouwen.

Aandachtig lezend blijf je gevangen in de tijdloosheid van het moment. Een intrigerende en onthullende reis terug naar de oorsprong van dat wat je bent. Bewustzijn.”

Het boek “Bewustzijn, zoek je iets?” is beschikbaar in het Engels:  “Consciousness, are you looking for something too?”

About the book ‘Consciousness, are you looking for something too?’

“Through her personal and penetrating story, the reader will get the opportunity, while reading the text, to find answers to questions which concern us all. Often there will be a recognition and an affirmation of that for which we ourselves don’t have found words yet. This book resembles the other works of art created by Joanika. It touches you, regardless. It’s unconventional and authentic. It’s written like no other book on this subject. It doens’t entertain many concepts, ideas and judgements. During the journey through the book you’ll have the freedom to see the whole at once, and then again to just look at a detail of the whole at large.

Reading the book attentively, you’ll be captured in the timelessness of the moment. It’s an intriguing and revealing journey back to the origin of what you are: Consciousness.”