BOEKFRAGMENTEN

Belangrijke informatie bij de fragmenten

Ter verheldering: alinea’s of tekstfragmenten in de boeken van Joanika worden voorafgegaan door een nummer. De tekstgedeelten zijn daardoor gemakkelijk terug te vinden. Hier op de website is dat nummer onderaan weergegeven, evenals de aanduiding uit welk boek het fragment komt. Woorden die naar BewustZijn verwijzen beginnen met een hoofdletter.

Updates op deze pagina

Hier verschijnt wekelijks een nieuw fragment.

Laat je niet bedotten door de aangereikte methodes.

De oude gewoontes om je te identificeren met lichaam, denken…

Mijn geheugen laat iets bestaan dat er niet is, wat een truc!

Ik hoef maar een paar woorden te noemen, zoals fiets, oma, vakantie,…

‘Egolientje’ is zelfs uitverkoren

Geloof nooit dat je toch wel een beetje ‘speciaal’ bent,…

Alles wat kan worden waargenomen kán ik niet zijn

Een dood lichaam is altijd een object in het gewaarzijn van een…

Zou de ellende die je meemaakt slechts uit droombeelden bestaan?

Als je ontwaakt uit de dromen van de nacht, erken je direct dat…

Het horen is niet moeilijk, maar het luisteren is het probleem

Toen ik dus écht goed begon op te letten zag ik dat ik voortdurend…

Verantwoordelijkheid voor de eigen gedachten, ja of nee?

Als je zegt “ik ben de denker,” ontstaat het gevoel van de…

Dat geheugen is dwangmatig geworden.

Ik weet dat er een groot taboe rust op gedachten die opeens verschijnen…

Het geheugen heeft iets “toverachtigs”, het kan mij van alles wijsmaken

Als ik niet wil dat ik als persoon telkens uit het gezicht verdwijn,…

Het hele gebied van ‘hoe je zal worden’ ligt open

Ergens blijf je hartstikke bang en eenzaam. Je ervaart de vreugde…

Een gevoel of een waarneming duurt in werkelijkheid maar een klein pieptelletje

Het “ik-ben-hier-gevoel” is slechts een gedachte, net zoals…

Liever naar een andere categorie? Onderstaand kun je een keuze maken.