BOEKFRAGMENTEN

Belangrijke informatie bij de fragmenten

Ter verheldering: alinea’s of tekstfragmenten in de boeken van Joanika worden voorafgegaan door een nummer. De tekstgedeelten zijn daardoor gemakkelijk terug te vinden. Hier op de website is dat nummer onderaan weergegeven, evenals de aanduiding uit welk boek het fragment komt. Woorden die naar BewustZijn verwijzen beginnen met een hoofdletter.

Updates op deze pagina

Hier verschijnt wekelijks een nieuw fragment.

Het woord “Kennen” is een ander woord voor het BewustZijn

Het BewustZijn lijkt zich telkens te verplaatsen naar maar één…

Alles bestaat uit energie

Mijn vader bond op een keer een stuk steen aan een touw stevig…

Een waarlijk ontwaakte mens is nooit voorspelbaar. A truly awakened human is never predictable

Het heilige én het zondige zijn twee aspecten die in het gewaarzijn…

Bevrijding van het verleden betekent dus ook bevrijding van de toekomst

Als ik niet vroegtijdig tot bezinning was gekomen zou ik nog…

Zo’n beleving laat geen sporen achter. That kind of experience leaves no traces

Elk moment kan het zomaar gebeuren dat er zich een heel speciale…

Alle impressies verliezen hun beheksende kracht

Zodra ik zag dat alles zich binnen het BewustZijn manifesteert…

Het opgeven van de persoonlijkheid. Giving up the personality.

Het is een zeer pijnlijke kwestie wanneer iemand zomaar ongevraagd…

Alle waargenomen verschijnselen bestaan in de innerlijke wereld

De wisselende sensaties die ik krijg tijdens het in de tuin werken,…

De wezenlijke liefde is altijd bedreigend. Essential love is always menacing

Omdat de wezenlijke Liefde dwars door al je afweermechanismen…

Er bestaan geen goede, slechte of betrouwbare mensen

Elk gevoel, elke handeling, elke gedachte, elke eigenschap kan…

Liever naar een andere categorie? Onderstaand kun je een keuze maken.