BOEKFRAGMENTEN

Belangrijke informatie bij de fragmenten

Ter verheldering: alinea’s of tekstfragmenten in de boeken van Joanika worden voorafgegaan door een nummer. De tekstgedeelten zijn daardoor gemakkelijk terug te vinden. Hier op de website is dat nummer onderaan weergegeven, evenals de aanduiding uit welk boek het fragment komt. Woorden die naar BewustZijn verwijzen beginnen met een hoofdletter.

Updates op deze pagina

Hier verschijnt wekelijks een nieuw fragment.

Ik wist inmiddels dat ik niet kon zijn wat ik waarnam

Ik heb zoals zo velen ook zélf lange tijd het idee gekoesterd…

Het zogenaamde “niets” is iets

Ik wist wel dat het mogelijk was dat er uit het niets toch iets…

Dit is nou pas een echte waan, genaamd ‘Egolientje’! This is truly a delusion, named Egoletta.

Als je vraagt hoe je ‘Egolientje’ moet opgeven, sluit dan…
In werkelijkheid ben ik, als het zuivere Waarnemen, net als een…

Tijd is ook een instrument ten dienste van de vermomming

Het Absolute waarin geen tijd en ruimte en energie bestaan, en…

Precies in de interval is tijd afwezig. Precisely during the interval time is absent

Je weet bijvoorbeeld ook onmiddellijk dat er een muis in de kamer…

Spijt hebben over het verleden is dus ook volkomen zinloos

Ik ontdekte dat óók het geheugen alleen maar bestond als er…

Liever naar een andere categorie? Onderstaand kun je een keuze maken.