Hoe zit het nu met de schepping? How about Creation?

Er bestaan vragen die werkelijk met zichzelf in strijd zijn zonder dat je dat beseft, bijvoorbeeld “waar komt de schepping vandaan?” Of “als ik Bewustzijn, het Absolute Bewuste bén, waarom denk ik dan dat ik een persoon ben, dat ik in een lichaam zit? Waarom heb ik het gevoel dat ik een actief handelend wezen ben, wie projecteert dat dan?” Al deze vragen stammen van een standpunt dat geen werkelijkheidswaarde heeft. Wanneer er een geloof in de persoon bestaat, betekent dat nog niet dat de persoon ook daadwerkelijk bestaat!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 433

foto:  Jim Champion

There are questions that in reality contradict one another (without you realising it) for instance “Where does Creation come from?” Or, “if I am Consciousness, the absolute Consciousness why then do I think that I am a person and that I reside in a body? Why do I have the feeling that I am a sensible acting being? Who projects that?” All these questions stem from a standpoint that has no reality-value; when there is a belief in the person, it does not necessarily follow that the person also exists in real life.

From the book: “Consciousness” – fragment 433

photo:  Jim Champion