Artikelen door Frank Los

Het hele gebied van ‘hoe je zal worden’ ligt open

Ergens blijf je hartstikke bang en eenzaam. Je ervaart de vreugde van je ware natuur niet meer, die de Liefde zelf is. Iets ontbreekt. Het spelen is je afgenomen. Op school is vroeger al je creativiteit teloor gegaan, tenminste als je pech had. Je mocht de lucht niet meer geel kleuren. De lucht is blauw! […]

Op die vereenzelviging berust het hele spel der beperkingen. On the basis of this identification the whole play of limitations rests

BewustZijn is voor negenennegentig procent vereenzelvigd met elk afzonderlijk wezen dat zo’n ‘toverlantaarnachtig’ reflectievermogen heeft. BewustZijn doet alsof het dat hele kleine plekje is, dat ene lichaam met alles erop en eraan. Dat heerlijke ding, waarmee aan de ene kant zoveel plezier wordt beleefd en waarmee aan de andere kant veel ellende wordt doorstaan, waarmee je […]

Zonder taal kan het spel niet volledig gespeeld worden.

Als heel jong kind weet je gewoon niet dat je de vreugde zelf bent, want dat is je natuurlijke staat. Om te weten dat je vreugdevol en wezenlijk gelukkig bent moet je eerst ervaren wat het is om ongelukkig te zijn. Er is een contrastervaring voor nodig. Toen je nog zo’n klein ‘opdondertje’ was, leerde […]

Het “nu”, als het tijdloze moment wordt totaal genegeerd

Mijn leven kreeg een heel andere kwaliteit omdat ik toegewijd ben aan het huidige moment, waarin tijd niet bestaat. De toekomst komt vanzelf naar me toe, daar hoef ik niets voor te doen. Genieten van elke gebeurtenis die aan het Waarnemen voorbij trekt, precies zoals het zich aandient, dat mag! Dat is een manier van […]

Wat je allemaal is wijsgemaakt.

Bij voortdurende herhaling is je tot op de dag van vandaag steeds het idee ‘opgedrongen’ dat je een lichaam bent. Het bewijs daarvan is dat je op je verjaardag telkens een jaar ouder denkt te worden. Kijk eens wat je allemaal is wijsgemaakt toen je nog een klein kind was: je bent het lichaam. Je […]

Er kan zich nooit een gedachte binnen een andere gedachte voordoen.

Eigenschappen bijvoorbeeld zijn voor je gevoel verbonden met je lichaam. Ze geven je het idee dat je persoonlijkheid een zelfstandigheid heeft. Je hebt een combinatie van bepaalde eigenschappen die kenmerkend zijn voor jou alleen, daar bestaat toch geen twijfel over! Die zijn je met de paplepel ingegoten, zal ik maar zeggen. Daardoor heb je het […]