Artikelen door Frank Los

‘Egolientje’ is zelfs uitverkoren Egoletta is even selected

Alexander Smit gebruikte een mooie vergelijking voor het ego. Volgens hem is het ego een circusclown die telkens als er wordt geapplaudisseerd na een optreden van de acrobaten, de piste in komt racen om het applaus voor zichzelf in ontvangst te nemen. Ik zie het tafereel vóór me, vooral het enthousiasme van de clown. Gewoon […]

De wekker loopt af

Het woord zelfrealisatie is een mooi woord met een duidelijke betekenis. Het is het tot waarheid maken voor jezélf. Niemand kon het mij geven of kon het voor mij doen. Er is nooit iemand hier behalve het BewustZijn. Niemand kon het mij geven omdat ik het altijd bén geweest. Alleen, ik geloofde het toen niet. […]

Alle gedachten rijzen op uit het BewustZijn en verdwijnen in het BewustZijn

Elk menselijk lichaam is een op een speciale frequentie afgestelde “gedachten ontvanger”. Het is zonder het geloof in de persoon een prachtig instrument. (De frequentie heet “de eeuwig durende balans”). Omdat ik ooit ben gaan denken en ook voelen dat ik het lichaam was, dacht ik dat de gedachten in mijn lichaam ontstonden. De gedachten […]

Het ego bestond kennelijk alleen in aanwezigheid van anderen

BewustZijn heeft het denkbeeld van het universum met alles erop en eraan tot leven geroepen vanwege de vreugde dat zo’n denkbeeldig spel geeft. Jij vindt het toch ook heerlijk om te zitten fantaseren. Jij vindt het toch ook leuk om in je eigen dagdroom te leven af en toe? Wat in het klein bestaat, bestaat […]

De zelfrealisatie. Self-realisation

Zelfrealisatie komt vanzelf als je er de voorwaarden voor schept. Ook weer zo’n kreet! BewustZijn laat de identificatie met de desbetreffende menselijke vorm wat vieren, dat is het, er is niemand die een voorwaarde kan scheppen. Alleen BewustZijn is. Voorwaarden gebeuren gewoon, als het tijd is. Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – […]

Spijt hebben over het verleden is dus ook volkomen zinloos

Ik dacht vroeger dat de dingen ook bestonden, als ik er niet aan dacht of ze niet kon zien of aanraken. Ik kon het me gewoon niet voorstellen dat iets pas echt bestond, als het mijn levende zintuiglijke ervaring was. Iets was pas wérkelijk tenzij ik in de waargenomen situatie tot een direct handelen kon […]