‘Egolientje’ is zelfs uitverkoren Egoletta is even selected

Ben je iemand die gelooft dat de stoffelijke wereld de enige echte realiteit is, (want dat is je meestal wel geleerd) dan verhindert dat geloof je om het onbekende te ontdekken. Toch is het mogelijk dat je geloofssystemen opeens radicale veranderingen ondergaan wanneer je ineens te maken krijgt met mystieke ervaringen. Misschien treden die zelfs wel op vanwege nogal rigide geloofssystemen, je weet maar nooit! Je kunt ook spontaan momenten van helder inzicht krijgen, zonder toeters of bellen. Extatische geluksbelevingen die afgewisseld worden met visioenen van allerlei aard komen ook voor of beelden die je schrik aanjagen, waardoor je in de war raakt. Dit zijn ervaringen die heel karakteristiek zijn als je je begrenzing wat laat vieren. Deze verschijnselen zijn niet altijd nodig waardoor ze ook uit kunnen blijven. BewustZijn geeft je precies die hints die je nodig hebt om tot heelheid terug te keren, wanneer de appel rijp is.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 244

foto:  Sumanth Garakarajula

If you are one of those who believe that the material world is the only genuine reality then that belief prevents you from discovering the unknown. Yet it is possible that your systems of belief would suddenly go through radical changes if you abruptly met with mystical experiences. They may even appear because of a rather rigid system of belief. You never know. You may also have spontaneous moments of clear insight just like that. Ecstatic experiences of bliss mingled with visions of all sorts of pictures that terrify you, by which you get confused. These are experiences that are very characteristic if you slacken your limitations slightly. These appearances are not always necessary, they may also stay away. Consciousness gives you exactly the hints you need in order to return to wholeness, when the apple is ripe.

From the book: “Consciousness” – fragment 244

photo:  Sumanth Garakarajula