Je voelt je ineens niet meer begrensd. All at once you no longer feel limited

Meditatie op zichzelf leidt dus niet tot bevrijding van het geloof een persoon te zijn. Want meditatie wordt gedaan vanwege allerlei motivaties die vanuit de ‘persoon’ stammen. Je wilt kalmer worden. Je wilt je gezondheid verbeteren. Je wilt een liever mens worden. Je wilt jezelf beter leren kennen. Je wilt spirituele ervaringen. Ik hoop niet dat jij denkt dat je door mediteren verlicht wordt. Geen enkele training, of dat nou over bewustzijnsverruiming gaat of over lichaamswerk, kan je blijvend geluk schenken. De persoonlijke problemen blijven bestaan, totdat je geloof in de persoon is doorzien. Je kunt geen geluk of bevrijding vinden, door de persoonlijkheid te veranderen. Ook niet door middel van concentratie op een gedachte of een gevoel. Bevrijding van de persoon kan alleen als de identificatie met lichaam, denken en voelen ophoudt doordat het hele mechanisme is opgerold. De meeste meditaties verzanden in een toestand van doezelig suffen, een rechtop zittend middagdutje.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 614

foto:  Enoch Leung

Thus meditation as such does not lead to liberation of belief in the person, because meditation is performed from a variety of motives that all stem from the “person”. You would like to become calmer, you want to improve your health, you want to be a more loving human, you want to get to know yourself better or you want spiritual experiences. I hope you do not think that you can become enlightened through meditation. No single training, whether it is about the expansion of consciousness or physical endeavours, can give you lasting happiness. The personal problems will remain until you have seen through the belief in the person. You will find no happiness or freedom by altering the person or by concentrating on one single thought or sensation. Liberation from the person is only possible when the identification with a body, with thinking and feeling ceases, due to the fact that the whole mechanism has come to its end. But most meditations bring us into a state of sleepy inertia, a sort of sitting-up-straight siesta.

From the book: “Consciousness” – fragment 614

photo:  Enoch Leung