BOEKFRAGMENTEN

Belangrijke informatie bij de fragmenten

Ter verheldering: alinea’s of tekstfragmenten in de boeken van Joanika worden voorafgegaan door een nummer. De tekstgedeelten zijn daardoor gemakkelijk terug te vinden. Hier op de website is dat nummer onderaan weergegeven, evenals de aanduiding uit welk boek het fragment komt. Woorden die naar BewustZijn verwijzen beginnen met een hoofdletter.

Updates op deze pagina

Hier verschijnt wekelijks een nieuw fragment.

Tijd is ook een instrument ten dienste van de vermomming

Het Absolute waarin geen tijd en ruimte en energie bestaan, en…

Precies in de interval is tijd afwezig. Precisely during the interval time is absent

Je weet bijvoorbeeld ook onmiddellijk dat er een muis in de kamer…

Spijt hebben over het verleden is dus ook volkomen zinloos

Ik ontdekte dat óók het geheugen alleen maar bestond als er…

Bevrijding van het verleden betekent dus ook bevrijding van de toekomst

Ideeën waren voor mij op het laatst belangrijker dan wát dan…

Er bestaan geen goede, slechte of betrouwbare mensen

Ik kan nooit met mijn totale wezen handelen als ik al van tevoren…

Er kan zich nooit een gedachte binnen een andere gedachte voordoen

De ogen lijken toch echt te kijken maar ze zien niets! Het zijn…

Liever naar een andere categorie? Onderstaand kun je een keuze maken.