Angst en tijd zijn elkaars gelijke. Fear and time are each other’s match

BewustZijn is de voorwaarde voor alle gedachten. Eerst is er Bewustzijn, daarna pas de rest. BewustZijn is er ook zonder de gedachten maar wanneer BewustZijn weg is (bij de dood van het lichaam) dan is alles weg. Als het Licht uit is, valt er niets meer te beleven, daar ben je het Absolute, waarin geen Weten is, omdat daar elke tegenstelling ontbreekt. Het Absolute is de mystieke bron waaruit de manifestatie gelanceerd wordt. Het is een gigantische proppenschieter van elektromagnetische deeltjes die miljoenen malen per seconde het bestaan in en uit schieten en die het bewuste Licht vormen. Ik weet wel dat dit een ietwat simplistische manier van uiteggen is, maar ik probeer alleen iets over te brengen.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 485

foto:  Nikolay Gromin

Consciousness is the premise for all thoughts. First there is Consciousness, only then can the rest follow. Consciousness is also there without the thoughts, but when Consciousness has left (for
instance at the death of the body) everything is gone. When the Light is out there is nothing more to be experienced, there you are the Absolute, stripped bare of knowing because all opposites are missing. The Absolute is the mystical fountain from which the manifest is launched. It is a gigantic popgun of electromagnetic particles that dash in and out of existence millions of times per second, forming the conscious light. I know that this is a somewhat simplistic explanation, but I am only trying to convey something.

From the book: “Consciousness” – fragment 485

photo:  Nikolay Gromin