Het horen is niet moeilijk, maar het luisteren is het probleem

De betekenis kan voor sommige mensen troostrijk zijn. Maar het geloof in de persoon wordt er opnieuw door versterkt en zelfs uitgebreid naar een persoonlijk bestaan zelfs ná de dood. Zolang het geloof in de persoon bestaat, zal de mens blijven lijden. Al het geluk en ongeluk wat hij bij tijd en wijle kent, is veranderlijk. Ben ik op de top van mijn geluk, dan ben ik op dát moment al zonder het zelf te beseffen onderweg naar mijn ongeluk. Vóóraf aan deze tegenstelling ligt het wezenlijke. De blijvende Vrijheid.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 529

foto:  Enoch Leung