Fascinatie met de ongeziene wereld. Fascination with the unseen world

Alle materiële objecten en de waargenomen driedimensionale beelden waarvan we aannemen dat ze uit andere dimensies stammen, zijn veranderlijke fenomenen. Het zijn de reflecties van BewustZijn. Ze zijn gewoon zintuiglijk waarneembaar. Als je deze verschijnselen voor ‘waar’ gaat houden, blijf je bezig met plaatjes in je hoofd. Zo blokkeer je de mogelijkheid tot werkelijk inzicht. Je blijft je richten op de inhoud van de droom. Omdat je gelooft een persoon te zijn, heb je behoefte om van tevoren te weten wat er allemaal gaat gebeuren. Je wilt grip krijgen op de omstandigheden, dat is je werkelijke drijfveer. Je wilt kunnen anticiperen, je wilt je angsten sussen door middel van magisch denken. Het enige wat waar is, is dat Jij er bént. Jij bent tegenwoordig bij alles wat waargenomen wordt. Wat ook waar is, is dat alles wat je tot nu toe hebt waargenomen veranderlijk was, alleen jouw Tegenwoordigheid niet. Maar dat neemt niet weg dat alle veranderlijke verschijnselen een perfecte uitdrukking zijn van BewustZijn.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 333

foto:  Rod Waddington

All material objects as well as the observed 3-dimensional pictures which we assume stem from other dimensions, are phenomena subject to change. They are the reflections of Consciousness. They are simply observable by the senses. If you hold these appearances to be “true” you are dealing with pictures in your head. That way you block the possibility of real insight. You keep focusing on the content of the dream. Since you believe you are a person you have a need to know what is going to happen beforehand. You want to get a grip on the situation, that is your real urge. You want to anticipate. You want to soothe your fear through magical thinking. The only true fact is that You are there. You are present in all that is noticed. It is also true that everything you have observed up until now was in a state of constant change, only your presence was not. But that does not do away with the fact that all changeable appearances are perfect expressions of Consciousness.

From the book: “Consciousness” – fragment 333

photo:  Rod Waddington