BOEKFRAGMENTEN

Belangrijke informatie bij de fragmenten

Ter verheldering: alinea’s of tekstfragmenten in de boeken van Joanika worden voorafgegaan door een nummer. De tekstgedeelten zijn daardoor gemakkelijk terug te vinden. Hier op de website is dat nummer onderaan weergegeven, evenals de aanduiding uit welk boek het fragment komt. Woorden die naar BewustZijn verwijzen beginnen met een hoofdletter.

Updates op deze pagina

Hier verschijnt wekelijks een nieuw fragment.

Positief denken is ook geen techniek die mij kon transformeren

Gedachten komen en gaan, zoals wolken voorbij trekken aan een…

Er is lijden, dat wel, maar er is ‘niet-iemand’ die lijdt.

Stel, je zit rustig televisie te kijken naar een amusementprogramma,…

Alle informatie is afkomstig uit het geheugen van de totale mensheid

Al is niet iedereen even blij met de toebedeelde rol, toch vormen…

Dromen en de diepe droomloze slaap

Terwijl ik droomde speelde alles zich precies even werkelijk…

Het geheugen is dwangmatig geworden

Maar door het Waarnemen persoonlijk op te vatten, wilde ik vroeger…

Het horen was niet moeilijk, maar het luisteren is het probleem.

Tot nu toe heb je alleen geluisterd naar bepaalde dingen die…

Ik leed door mijn eigen beleving van de gedachten die verschenen en verdwenen

In werkelijkheid verschenen er feitelijk losstaande sensaties…

De magie van de zintuigen

Dát wat de zintuigen te vertellen hebben, wordt nagenoeg nooit…

Het geheugen heeft iets ‘toverachtigs’, het kan ons alles wijsmaken.

Het geheugen heeft iets ‘toverachtigs’, het wil ons wijsmaken…

Iemand die verliefd is, vraagt op dat moment nooit naar de zin van het leven.

TTTRRRRRIIIIIINNNNNGGGG… TTTTRRRR “Hallo? Oh pap… ik wil…

Tijdens concentratie is er geen ik-besef. Je hebt even een kleine vakantie.

258 Concentratie is iets waarbij de aandacht zich heeft toegespitst,…

Alle gedachten rijzen op uit het BewustZijn en verdwijnen in het BewustZijn

De mens bestaat net als alle andere objecten in de relatieve…

Liever naar een andere categorie? Onderstaand kun je een keuze maken.