Iemand die verliefd is, vraagt op dat moment nooit naar de zin van het leven. Someone in love will never question the meaning of life at that stage.

TTTTTRRRRIIIIIINNNNGGGGG…TTTRRRIII… “Ja hallo… met Denise. Oh hoi Mam… ja… dat klopt, ik klink wat mat…ja het is uit… Nee ik vind het niet erg… ik werd hartstikke gek van die vent… hoezo? Nou hij wilde alles samen doen… nee… ik had geen ogenblik meer voor mijzelf… ik kon niet eens alleen naar een vriendin gaan… ja…jaloers.. .echt wel!..hij was net een klit… mam volgend weekend kom ik naar jullie toe… is dat goed… ja… tot dan!” Je ziet, zodra je je aandacht weer op jezelf richtte, verdween het geluksgevoel meteen. De verliefdheid lost op in waar ze vandaan kwam. Je maakt het weer uit.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 219

foto:  Marco Verch Professional

219
TTTTTRRRRIIIIIINNNNGGGGG….TTTRRRIII “Yes, hello… with Denise…Oh hey Mom… yes… that’s right, I sound a little down…yes, it is over. No, I don’t mind… the guy was driving me nuts. How? Well, he wanted us to do everything together… no… I didn’t have a moment to myself… I couldn’t even go to a girlfriend on my own… yes, jealous that’s for sure… yes, like a bur… Mom, I’ll come and see you next weekend … is that all right?… bye, bye.” You see, as soon as you redirected the attention to yourself the feeling of happiness vanishes at once. Being in love dissolves into where it came from. You have put an end to it again.

From the book: “Consciousness” – fragment 219

photo:  Marco Verch Professional