We horen over het hiernamaals, maar hoe zit het eigenlijk met het hiernamaals?

De enige bron waar alle gaven van afkomstig zijn, is de bron waaruit het BewustZijn zélf ook ontspringt. Dus dat is luid en duidelijk. Het gevaar en de omvang van de verleiding die mij ertoe zou kunnen brengen om mijzelf allerlei gaven die spontaan optreden, toe te eigenen, worden onderkend door alle geheime tradities. Mijn leermeester gaf altijd het advies mij niets aan te trekken van deze verschijnselen.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 421

foto:  Philippe Put