Zou de ellende die je meemaakt slechts uit droombeelden bestaan? Could the misery you witness merely consist of pictures in a dream?

Ben je als BewustZijn echt Zelf de Dromer van alles wat er gezien wordt? Zou de ellende die je meemaakt slechts uit droombeelden bestaan? Zoals bij een nachtmerrie? Is alles dan gedroomd? Ja, alles voltrekt zich op dezelfde manier, als je doen en laten in de droomtoestand die jij ‘s nachts meemaakt. Wat zich in het groot afspeelt, speelt zich óók af in het klein. Ga maar na, terwijl jijzelf in bed ligt en droomt, beleef je de droom als werkelijkheid. Je raakt geïdentificeerd met één droomfiguur, die vervolgens het centrum lijkt te worden in de droom van waaruit dan alles ervaren wordt. Zo lijkt het althans, alles wat waargenomen wordt, is voortgebracht door jou als dromer liggend in je lekkere bed. De droomwereld met alles er op en eraan ontstaat in één klap als een mentale projectie, zonder dat er evolutie aan te pas komt. Eeuwen oude bergen, utopische steden, monsters, engelen, prachtige landschappen, andere planeten, honger, lijden, moord en doodslag, angst, liefde en ga zo maar door. Al deze objecten bestaan uit dezelfde substantie als jijzelf. Het zijn je eigen maaksels. Je leeft ingekapseld in je eigen droom. Het zijn inherente potenties die zich als ver-beeld-ingen uiten. De inhoud van de droom (het verhaal) is niet werkelijk, maar het Zien en de gevoelsbeleving ervan valt niet te ontkennen.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 715

foto:  Marco Vech professional…

Are you (as Consciousness) truly the dreamer of all that is on display? Could the misery that you are part of merely consist of dream pictures, like in a nightmare? Is everything being dreamed then? Yes, everything is happening in the same manner as during a dream at night. What is enacted on a greater scale is also enacted on a small scale. When you are lying in bed dreaming, you experience the dream as reality. You identify with a dream figure that subsequently seems to become the centre of the dream and through this dream figure everything is experienced. This is how it seems anyhow. Everything observed is produced by you as dreamer while lying comfortably in bed. The dream world, with all it entails, arises complete, in a mental projection without any evolution to it. Millennium old mountains, utopian cities, monsters, angels, magnificent landscapes, other planets, hunger, suffering, murder and manslaughter, fear, love and so forth. All these objects are made of the same substance as you are, they are your own products. Thus you live embedded in your own dream, they are your phantasms. These are inherent possibilities that reveal themselves as phantasms. The content of the dream (the story) is not real, but there is no denying that there is Seeing together with experiencing feelings.

From the book: “Consciousness” – fragment 715

photo:  Marco Verch Professional…