Alleen de feiten tellen Only the facts count

Het lijkt maar zo dat een mens driftig zou kunnen zijn. Je zult ontdekken dat de sensatie die het gevoel van drift geeft op komt en onmiddellijk moeiteloos gezien wordt in de Beschikbaarheid, in BewustZijn. Er kan niet tegelijkertijd een gedachte aan het lichaam bestaan. Deze sensaties doen zich beide om beurten voor in BewustZijn. Je zult ontdekken dat je gewoon het Waarnemen bent van deze verschijnselen en dat daar vreugde aan ontleend kan worden, meer niet. Dan kom je tot de slotsom dat er geen goede, slechte of driftige mensen en ga zo maar door, kunnen bestaan. Eindelijk valt de enorme druk van alle opgelegde moralistische problemen weg.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 63

foto:  Tony Alter

It only looks as if a human can be hot tempered. You are going to discover that the feeling of hot temper arises and is seen promptly and effortlessly in the Availability, in Consciousness and that perceiving the body as well cannot exist at the same time. These two sensations occur one after another in Consciousness. You will discover that you are simply the Awareness of these phenomena and that pleasure may be derived from them; that’s all. Then you may reach the conclusion that good, bad or hot tempered people (and so forth) just cannot exist. And in this way the immense pressure of all moralistic problems imposed upon you, at last, falls away.

From the book: “Consciousness” – fragment 63

photo:  Tony Alter