Mijn ware natuur is de beschikbaarheid waarin zich alles kan manifesteren

Mijn ware natuur is de beschikbaarheid waarin zich alles kan mani-festeren. Daarom spreken de wijzen van zuivere liefde als ze naar de Essentie verwijzen. In tegenstelling daarmee doet de onzuivere liefde zich alleen voor in dat deel van de Essentie dat zich afgescheiden waant (de persoon), met alle gevolgen van dien. Alle persoonlijke verhalen die verteld worden, zijn ontstaan vanwege dat onzinnige waanidee van afgescheidenheid. Al het persoonlijke leed komt daaruit voort.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 883