Het lichaam lijkt ‘de plek’ van waaruit er iets gezien wordt.

Vanwege de identificatie met je lichaam lijkt die ruimte te bestaan in je hoofd. Volgens jou verschijnen daarin de gedachten waarvan je je bewust bent. Maar in werkelijkheid passen al die dingen toch niet in je hoofd? Alle objecten (ook de gedachte aan je hoofd) komen op in die tijdloze Bewuste ruimte en zullen er ook weer in oplossen. In essentie zijn al die objecten óók BewustZijn omdat ze daaruit voort gekomen zijn. In werkelijkheid is er alleen Bewustzijn, overal. BewustZijn is het Waarnemen van alles wat de stilte doorbreekt. Ook van het gevoel ‘op één plek te existeren’ is iets dat waargenomen wordt. Waarnemen is alleen mogelijk via de zintuigen van alle levende wezens die een reflectievermogen bezitten.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 82