Het eeuwige dilemma, ik wil leven én ik wil dood

De plaatjes, óók die van het lichaam, hebben in wezen maar een héél korte levensduur, ontdekte ik ten slotte. De objecten die ik als gedachteplaatjes beleef, komen op in het BewustZijn, en ze lossen daar ook weer in op. Het zijn reflecties die in het Bewuste Licht weerkaatst worden. De geboorte en de dood van die plaatjes vinden niet éénmaal, maar duizenden malen per seconde plaats, heb ik begrepen. Het BewustZijn en de gedachteplaatjes zijn in essentie één gebeurtenis. Is er geen object, dan is er ook geen mogelijkheid tot Waarnemen, dan is alles teruggekeerd in de vormeloosheid, het absolute Zijn. Alle gedachten en alle gevoelens zijn objecten omdat ze Waargenomen kunnen worden.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 308