Een waarlijk vrije mens is nooit voorspelbaar

Maar er zijn allerlei vormen van geweld. Sommige worden als ongelukken aangemerkt. Dus kon het ook betekenen dat ik van de trap zou kunnen vallen. Door steeds maar één kant van de medaille te prefereren en de andere kant te negeren, alsof die niet ook zou bestaan, zou ik moeilijkheden kunnen creëren die ik juist wilde ver-mijden. Ik heb hoogst waarschijnlijk ooit geleerd geweld te moeten onderdrukken. Misschien brulde ik als baby altijd op de verkeerde momenten en werd dat gebrul van mij niet gewaardeerd en regel-recht de kop in gedrukt, ik weet het niet.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 1010