Artikelen door Frank Los

De ‘ontwaakte’ is een wekker

Als het verschijnsel ‘ontwaken’ zich voordoet, dan is daar ook het Geheel bij betrokken, gezien vanuit de manifest dan. Daarom trekt ‘de vrije mens’ ongewild als een magneet de ‘zoeker’ aan. De zelfrealisatie van de één is er om de mogelijkheid te scheppen voor allen, voor het geheel. Het is een beetje besmettelijk voor diegenen […]

Het deel kan het geheel niet vatten

Het deel komt voort uit het geheel, bestaat in essentie uit de substantie van het geheel en lost ook weer in het geheel op. Wat kan het deel doen aan het geheel? Al deze vragen verdwijnen op het moment dat je het allemaal vanuit het juiste standpunt ziet. Als je vanuit het standpunt van de persoon […]

In werkelijkheid voel ik alleen mijn vingers

De beschikbaarheid en de plaatjes die in essentie uit het BewustZijn bestaan vormen samen de zogenaamd levende film, nét echt. Mijn geheugen is verantwoordelijk voor die beeldproductie. Een gedachte die verschijnt in het BewustZijn en oplost in het BewustZijn kan in werkelijkheid nooit iets anders zijn dan dát waar het uit voortgekomen is. Een spiegel […]

De wereld wordt onophoudelijk keer op keer geschapen

Als je die vierentwintig langs flitsende beeldjes per seconde, die elk van elkaar gescheiden zijn door vierentwintig donkere beelden, dus waar ‘niet iets’ op te zien is, nou eens zou versnellen tot een (voor mij) onvoorstelbare snelheid, dan krijg je de wereld met alles erop en eraan voorgetoverd. Jij, alles en iedereen bestaat uit van […]

Tijd is ook een instrument ten dienste van de vermomming

Het Absolute, waarin geen tijd, ruimte en energie bestaan en dat jouw uiteindelijke werkelijkheid is, manifesteert uit zichzelf een oneindige stroom aan vormen om zichzelf te kunnen ervaren. Om deze vormen zichtbaar te maken, moet het begrip ‘tijdruimte’ in werking treden. Zonder tijd en ruimte kan er niets ervaren worden. Elke waarneming kost nu eenmaal […]

De magie van de zintuigen

De zintuigen zijn de instrumenten waardoorheen BewustZijn zich normaal gesproken, via een omvorming van de zintuigprikkels in de hersenen, gewaar is van de eigen verbeeldingskracht.