Ik leed door mijn eigen beleving van de gedachten die verschenen en verdwenen

In werkelijkheid verschenen er feitelijk losstaande sensaties ofwel gevoelens, want ze verschenen om de beurt en na elkaar. De ene sensatie moest eerst verdwenen zijn vóór de volgende sensatie kon opkomen. Hieruit kon ik opmaken dat er geen samenhang kón bestaan tussen de verschillende sensaties. Oorspronkelijk is er dus helemaal géén verhaal.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 950

foto:  Tiomax80