Het geheugen is dwangmatig geworden

Maar door het Waarnemen persoonlijk op te vatten, wilde ik vroeger met sommige van die gedachten (verschijningen) wél en met andere gedachten niets te maken hebben. Zodra ik wist dat het Waarnemen altijd onpersoonlijk is, verscheen elke denkbare tegenstelling er in, maar nu zonder een enkel oordeel teweeg te brengen. Er ontstaat dan een Goddelijke On-verschilligheid, zal ik maar zeggen. Het betekent dat de Ware Natuur geen verschil kent tussen de tegendelen. Het BewustZijn is voorbij, nee, vóóraf aan de dualiteit.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 497

foto:  Jim Epler