ALGEMEEN – DIVERSEN – TOELICHTINGEN

heb je liever een overzicht per categorie? Onderstaand kun je een keuze maken.

  

In werkelijkheid ben ik, als het zuivere Waarnemen, net als een…

Tijd is ook een instrument ten dienste van de vermomming

Het Absolute waarin geen tijd en ruimte en energie bestaan, en…

Precies in de interval is tijd afwezig. Precisely during the interval time is absent

Je weet bijvoorbeeld ook onmiddellijk dat er een muis in de kamer…

Spijt hebben over het verleden is dus ook volkomen zinloos

Ik ontdekte dat óók het geheugen alleen maar bestond als er…

Het geheugen is een echte “sta-in-de-weg”, een moeilijk te nemen hindernis

Het geheugen was voor mij lange tijd een echte “sta-in-de-weg”,…

Bevrijding van het verleden betekent dus ook bevrijding van de toekomst

Ideeën waren voor mij op het laatst belangrijker dan wát dan…

Er bestaan geen goede, slechte of betrouwbare mensen

Ik kan nooit met mijn totale wezen handelen als ik al van tevoren…