Zonder de tegenstelling is er geen enkel ervaren mogelijk

Het BewustZijn heeft van zichzelf géén eigenschappen en toch lijkt er een kosmische intelligentie te zijn. De ene kracht die alles bestuurt zorgt er heel nauwkeurig voor dat de willekeurige opflikkeringen van fotonen nooit echt vormeloos worden. Is het niet wonderbaarlijk dat deze intelligentie vormen schept uit elektrische ladingen die in eerste instantie geen vorm hebben? Versta me goed, er is slechts één Universeel bewust Zijn, en dat neemt via alle levende organismen waar, wat er in zichzelf afspeelt. Het kijkt naar zichzelf als het ware.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 222

foto:  Donnie Ray Jones