Voor je gevoel blijft de ziel altijd voortbestaan in de tijd, ook zonder lichaam. Your feelings tell you that the soul keeps on living in time, also without a body

“Maar wat kan ik dan toch doen om de identificatie met het lichaam, denken en voelen kwijt te raken? Ik blijf maar met mijn gedachten en gevoelens meehollen!” hoor je vaak vragen. “Hoe moet
dat nou? Want er is toch niemand, zeg je steeds?”. Dat klopt! BewustZijn zal zichzelf weer her-kennen op de aangegeven tijd, en dat is op elk moment, steeds weer nu, in de tijdloosheid. Je hoeft niets te doen, want je bént al BewustZijn. Dus de vraag hoe moet dat nou, is helemaal niet van toepassing. Je kan toch niet iets worden wat je al bent?

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 290

foto:  Camilo Forero

“But what can I do to shed the identification with the body, thoughts and feelings? I keep on running along with my thoughts and feelings.” “What can I do?,” is a frequently asked question, “because there is no one there, as you keep saying?” True…Consciousness is going to re-cognise itself at the appointed time and that is at any moment, steadily anew, Now in timelessness. You need not do anything because you are already Consciousness. Thus the question of “how to do it” is not applicable. How can you become something you already are?

From the book: “Consciousness” – fragment 290

photo:  Camilo Forero