Er bestaan twee soorten angst, een fysieke en een psychologische angst. There are two kinds of fear, physical and psychological fear

Er bestaan twee soorten angst, een fysieke en een psychologische angst. De fysieke angst zorgt via het celgeheugen van het lichaam voor automatische reacties. Deze angst beschermt het lichaam tegen gevaar. De psychologische angst heeft uitsluitend te maken met het geloof in de persoon. Deze angstsensaties worden meestal, zodra ze fysiek gesignaleerd worden direct opgeslagen in de zwarte doos, zonder dat ze volledige erkenning krijgen en dus zijn ‘afgevoeld’ of ‘afgezien’. Deze angstgedachten nemen daar echter geen genoegen mee. De tastzin laat je zo weten dat er emotionele energie vrijkomt. Feitelijk ontdoet het lichaam zich van een kramp. Jij bent het niet die zich van de kramp ontdoet maar het lichaam zelf maakt zich vrij van een verkramping. Alles wat niet volledig gezien en doorleeft is, herhaalt zich. Het is net of je steeds dezelfde brief krijgt toegestuurd, pas als je hem hebt gelezen ontvang je de brief niet meer. Er ontstaat steeds een nieuwe gedachte met dezelfde energetische lading die alsnog gezien wil worden. Deze gedachte doet zich dan voor als iets waar je niet aan herinnerd wil worden. De herhalingsdrang komt ook voor bij ervaringen van genot, daar wil je wel aan herinnerd worden. Je denkt eraan terug, je wilt het nog een keer her-halen. BewustZijn wil hiermee iets aan zichzelf tonen, meer niet. Het is als een kind dat zegt: “Mam, kijk… mooie tekening! Kijk nou! Waarom kijk je niet?” “Lieverd, straks misschien… ik heb het nu te druk, geen tijd” zegt mam. Zo doe jij dat ook, je bent te druk met denken, je kijkt niet meer.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 372

foto:  USAG Livorno PAO

There are two kinds of fear, physical and psychological fear. Physical anxiety is the one that takes care of the automatic reactions through the cell-memory in the body and protects the body against danger. But psychological fear is the one that exclusively deals with the belief in the person. As soon as these psychological feelings of fear are physically signalled they are stored in the black box without being fully acknowledged, “fully seen” and “fully felt”. But one could say that these feelings are not content with this. In this way the organ of touch shows you that emotional energy is released. In fact the body strips itself from a cramp. All parts which have not been fully “digested” will repeat themselves. It is just as if a letter is returned to you time after time until you have read it, only then will it stop coming back. A new thought, with the same energetic charge, keeps popping up, demanding to be seen. This thought pretends to be something that you do not wish to be reminded of. This urge to repetition is also present in your experiences of pleasure. Now you do not mind being reminded. You think back and you want to repeat it once more, Consciousness wants to show itself something here, that’s all it is.. It is like a child who says: “Mummy, look…. pretty drawing. Why don’t you look? Please mummy, now” “Sweetie, in a minute… I am too busy, wait a moment,” says Mom. This is how you do it, too. You are too busy thinking so you do not look anymore.

From the book: “Consciousness” – fragment 372

photo:  USAG Livorno PAO