Door de pijn niet te ontkennen, wordt de bron van geluk aangeboord. Stop denying pain and the source of happiness opens up.

Je ware natuur is het onmiddellijke Zien. Wanneer je niets meer ontkent, bén je dat onmiddellijke Zien. Dit is de open deur naar zelfrealisatie. Het lichaam denkt er anders over, het zal genot meteen accepteren en altijd pijn willen vermijden. Dat is een gezonde reactie voor een lichaam. Het lichaam wil overleven, als het moet ook ten koste van andere lichamen. Door de identificatie met het lichaam heb je die overlevingsstrategie ook overgebracht naar je gedachtewereld en daardoor ben je verdeeld geraakt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 547

foto:  U.S. Fotografie

Your true nature is the immediate Seeing and if you no longer denyanything, you ARE that immediate Seeing. This is the open door to self-realisation. The body thinks differently about this. It will readily accept pleasure and will always try to bypass pain. That is a healthy reaction of the body. The body wants to survive even at the cost of other bodies. Through identification with the body you have transferred that survival strategy to your world of thoughts and in so doing, you have become divided.

From the book: “Consciousness” – fragment 547

photo:  U.S. Fotografie