Joanika geeft hier algemeen toelichtingen op met name terminologie en begrippen met betrekking op Advaita / non-dualiteit.

Mijn grootste angst vroeger was de angst dat er niet van me gehouden werd

Mijn grootste angst vroeger was de angst dat er niet van me gehou-den…

De wekker loopt af

Het woord zelfrealisatie is een mooi woord met een duidelijke…

Alle gedachten rijzen op uit het BewustZijn en verdwijnen in het BewustZijn

Elk menselijk lichaam is een op een speciale frequentie afgestelde…

Het ego bestond kennelijk alleen in aanwezigheid van anderen

BewustZijn heeft het denkbeeld van het universum met alles erop…

De zelfrealisatie. Self-realisation

Zelfrealisatie komt vanzelf als je er de voorwaarden voor schept.…

Spijt hebben over het verleden is dus ook volkomen zinloos

Ik dacht vroeger dat de dingen ook bestonden, als ik er niet…

Angst en tijd zijn elkaars gelijke. Fear and time are each other’s match

Een emotie is een gevoel waar altijd een ‘ik’ in geprojecteerd…