Joanika geeft hier algemeen toelichtingen op met name terminologie en begrippen met betrekking op Advaita / non-dualiteit.

Wat je werkelijk bent, is niet te lokaliseren. What you really are cannot be localized

Wat je werkelijk bent, is niet te lokaliseren. Toch ben je levensgroot…

Een gevoel of een waarneming duurt in werkelijkheid maar een klein pieptelletje

Doordat er op verschillende afstanden ook andere luchtbelletjes…

Het “nu”, als het tijdloze moment wordt totaal genegeerd

“Dat is lang geleden, dat ik een taartje bij de koffie had,…

Laat je niet bedotten door de aangereikte methodes. Don’t let the offered methods fool you

Wanneer je een methode aangereikt krijgt door een leermeester,…

Er bestaan twee soorten angsten, een fysieke en een psychologische angst

Als ik steeds dezelfde gedachte terug zou krijgen, dan gaat het…

Precies in het interval is tijd afwezig

Maar wat ik óók ontdekte, was dat deze lege ruimte nog altijd…

Tijdens concentratie is er geen ik-besef

Wanneer ik geconcentreerd ben, is mijn aandacht toegespitst,…

Alleen de feiten tellen Only the facts count

Het lijkt maar zo dat een mens driftig zou kunnen zijn. Je zult…