BOEKFRAGMENTEN

Belangrijke informatie bij de fragmenten

Ter verheldering: alinea’s of tekstfragmenten in de boeken van Joanika worden voorafgegaan door een nummer. De tekstgedeelten zijn daardoor gemakkelijk terug te vinden. Hier op de website is dat nummer onderaan weergegeven, evenals de aanduiding uit welk boek het fragment komt. Woorden die naar BewustZijn verwijzen beginnen met een hoofdletter.

Updates op deze pagina

Hier verschijnt wekelijks een nieuw fragment.

Het geheugen is dwangmatig geworden

Maar door het Waarnemen persoonlijk op te vatten, wilde ik vroeger…

Het horen was niet moeilijk, maar het luisteren is het probleem.

Tot nu toe heb je alleen geluisterd naar bepaalde dingen die…

Ik leed door mijn eigen beleving van de gedachten die verschenen en verdwenen

In werkelijkheid verschenen er feitelijk losstaande sensaties…

De magie van de zintuigen

Dát wat de zintuigen te vertellen hebben, wordt nagenoeg nooit…

Het geheugen heeft iets ‘toverachtigs’, het kan ons alles wijsmaken.

Het geheugen heeft iets ‘toverachtigs’, het wil ons wijsmaken…

Iemand die verliefd is, vraagt op dat moment nooit naar de zin van het leven.

TTTRRRRRIIIIIINNNNNGGGG… TTTTRRRR “Hallo? Oh pap… ik wil…

Tijdens concentratie is er geen ik-besef. Je hebt even een kleine vakantie.

258 Concentratie is iets waarbij de aandacht zich heeft toegespitst,…

Alle gedachten rijzen op uit het BewustZijn en verdwijnen in het BewustZijn

De mens bestaat net als alle andere objecten in de relatieve…

Het zogenaamde ‘niets’ is iets.

Je weet allemaal dat uit het niets toch iets kan voortkomen want…

De wereld wordt onophoudelijk keer op keer geschapen

Vanwege mijn levendige fantasie kan ik me gemakkelijk voorstellen…

Vreugde is je ware natuur.

Leven is gewoon kinderlijk genieten. Het is een spel zonder doel.…

Ik kan maar één ding tegelijk in de aandacht hebben, ook al lijkt dat niet zo!

Ik kan mijn aandacht dus altijd maar op één ding tegelijk gericht…

Liever naar een andere categorie? Onderstaand kun je een keuze maken.