BOEKFRAGMENTEN

Belangrijke informatie bij de fragmenten

Ter verheldering: alinea’s of tekstfragmenten in de boeken van Joanika worden voorafgegaan door een nummer. De tekstgedeelten zijn daardoor gemakkelijk terug te vinden. Hier op de website is dat nummer onderaan weergegeven, evenals de aanduiding uit welk boek het fragment komt. Woorden die naar BewustZijn verwijzen beginnen met een hoofdletter.

Updates op deze pagina

Hier verschijnt wekelijks een nieuw fragment.

In werkelijkheid voel ik alleen mijn vingers

De beschikbaarheid en de plaatjes die in essentie uit het BewustZijn…

De wereld wordt onophoudelijk keer op keer geschapen

Als je die vierentwintig langs flitsende beeldjes per seconde,…

Tijd is ook een instrument ten dienste van de vermomming

Het Absolute, waarin geen tijd, ruimte en energie bestaan en…

Je kunt niet bang zijn voor het onbekende

Heel vaak denk je dat je bang bent voor het onbekende maar dat is helemaal niet mogelijk.

De magie van de zintuigen

De zintuigen zijn de instrumenten waardoorheen BewustZijn zich normaal gesproken, via een omvorming van de zintuigprikkels in de hersenen, gewaar is van de eigen verbeeldingskracht.

Hoe zit het nu met de schepping?

Er bestaan vragen die wérkelijk met zichzelf in strijd zijn.…

Als ik een nachtmerrie heb, word ik steevast wakker

Het BewustZijn is immers vermomd als kind. Het wil steeds opnieuw griezelen en opgelucht raken. Zolang het verlangen naar ervaren bestaat, zal creatie altijd doorgaan.

Er bestaat geen verband tussen het verlangde object en jouw ‘ik-gedachte’

Wanneer je nog steeds denkt dat de dingen in de wereld je geluk zullen brengen, word je door deze gedachte direct getiranniseerd.

Laat je niet bedotten door de aangereikte methodes

Wanneer je een methode aangereikt krijgt door een leermeester, bestaat het gevaar dat je opnieuw bevestigd wordt in je idee dat je ‘iemand’ bent.
Lichaam en persoon

Waar jij je als ‘persoon’ bevindt

Kun je me vertellen waar jij je als ‘persoon’ bevindt? Mij is het nog niet gelukt. Maar ja, als je een slordig onderzoek doet, dan zeg je waarschijnlijk meteen: “Ik ben toch hier in mijn lichaam…!
baby voeten - afbeelding bij boekfragment van Joanika

Het lichaam lijkt ‘de plek’ van waaruit er iets gezien wordt

Doordat BewustZijn zich identificeert met het lichaam en stiekem het woord ‘ik’ als pseudoniem gebruikt, lijkt het lichaam ‘de plek’ van waaruit er iets gezien wordt.
Iedereen krijgt zo zijn eigen bril waar doorheen hij de wereld projecteert

Iedereen krijgt zo zijn eigen bril waar doorheen hij de wereld projecteert

Ik heb ontelbare keren meegemaakt dat volwassenen allerlei eigenschappen toedichten aan een kind dat die eigenschappen helemaal nog niet kan hebben ontwikkeld. Op die manier hebben ze het kind gedefinieerd. Dat is echter een grote vergissing omdat het daar nog te jong voor is.

Liever naar een andere categorie? Onderstaand kun je een keuze maken.