Zoek en gij zult vinden.

Vanwege de identificatie met het lichaam verandert het menselijke brein in een machine die vragen blijft stellen. De brandstof is het geloof in de persoon, wat voor antwoorden je er ook instopt. De machine maakt er opnieuw allerlei vragen van. Als er één vraag is beantwoord, hup, ontstaan er weer diverse vragen uit dat antwoord. Juist die grote intensiteit waarmee je het antwoord op je vraag wilt weten, verhindert je het antwoord te vinden. Als je de vraag heel ontspannen in gedachten kunt houden, zoals je het ook prettig vindt om in gedachten bij een vriend te zijn, dan zal de vraag op een bepaald moment oplossen in een plotseling opgekomen inzicht. Het is uitsluitend de persoon die zich op het antwoord focust in plaats van op de vraag. Wanneer je niet op het antwoord focust wordt de ‘persoon’ omzeild. Alexander zei vaak “de oplossing van de vraag, is het enige antwoord.”

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 406