Liefde

Ook de rechten van de mens blijken dus niet de liefde te vertegenwoordigen. Het is meer een indekken om zelf maar niets tekort te hoeven komen. Het feit dat er mensenrechten worden opgetekend is al een blijk van de verwarring, welke het geloof in de persoon teweeg brengt en in stand houdt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 1106