ALLE BLOGS, ARTIKELEN EN HANDVATTEN

Heb je liever een overzicht per categorie? Onderstaand kun je een keuze maken.

  

BewustZijn als het Oneindige kan nooit gekend worden. Consciousness as the Eternal can never be known

Als je iets kent, is dat meestal in relatie tot een object. Je…

Zintuigprikkels geven hun informatie af zónder de tussenkomst van het denken

De wetenschap die onderzoek doet naar de werking van het geheugen…

Het woord “Kennen” is een ander woord voor het BewustZijn

Het BewustZijn lijkt zich telkens te verplaatsen naar maar één…

Alles bestaat uit energie

Mijn vader bond op een keer een stuk steen aan een touw stevig…

Een waarlijk ontwaakte mens is nooit voorspelbaar. A truly awakened human is never predictable

Het heilige én het zondige zijn twee aspecten die in het gewaarzijn…

Bevrijding van het verleden betekent dus ook bevrijding van de toekomst

Als ik niet vroegtijdig tot bezinning was gekomen zou ik nog…

Zo’n beleving laat geen sporen achter. That kind of experience leaves no traces

Elk moment kan het zomaar gebeuren dat er zich een heel speciale…

Alle impressies verliezen hun beheksende kracht

Zodra ik zag dat alles zich binnen het BewustZijn manifesteert…

Het opgeven van de persoonlijkheid. Giving up the personality.

Het is een zeer pijnlijke kwestie wanneer iemand zomaar ongevraagd…

Alle waargenomen verschijnselen bestaan in de innerlijke wereld

De wisselende sensaties die ik krijg tijdens het in de tuin werken,…