Zo’n beleving laat geen sporen achter. That kind of experience leaves no traces

Elk moment kan het zomaar gebeuren dat er zich een heel speciale kwaliteit van Zijn voordoet. Daar hoef je echt niet geleerd voor te zijn. Op zo’n synchroon moment krijg je te zien hoe verbonden je leven is. Dat is als alle zintuigen samengevloeid zijn tot één zeer grote gevoeligheid, tot één grote bewustzijnsstroom. Op zo’n moment valt alles samen. Je ziet en je hoort en je tast en je ruikt en je proeft alles tegelijkertijd. Je hebt niet één bepaald zintuig boven het andere verkozen. Je leeft op dat moment door middel van alle zintuigen, heel intens. Deze aanraking met wat IS is totaal. Zo was je als kind, weet je nog? Ooit een woedende krijsende baby gezien en gehoord, die was pas totaal!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 168

foto:  alex yosifov

Just like that a very special quality of Being can show itself. You do not have to be erudite for that. At such a synchronous moment you perceive how connected your life is. It is as if all senses come together in one very great sensitivity, one great stream of consciousness. At that instant it all unites. You see and you hear and you touch and you smell and you taste everything simultaneously. You have not chosen one particular sense above the others. Through these combined senses you live very intensely. The contact with what IS, is total. This is how you were as a child, remember? Ever seen and heard a baby screaming furiously? Such a baby is really totally present.

From the book: “Consciousness” – fragment 168

photo:  alex yosifov