Bevrijding van het verleden betekent dus ook bevrijding van de toekomst

Als ik niet vroegtijdig tot bezinning was gekomen zou ik nog steeds hebben kunnen speculeren over wat er allemaal had kunnen gebeuren als de maan naar beneden gevallen zou zijn. Of wat een bepaalde regering gedaan zou hebben als hun atoombom klaar was geweest. Hoe de wereldgeschiedenis zou zijn verlopen als de tweede wereld oorlog niet had plaatsgevonden. Allemaal dingen die niet gebeurd zijn. En als er dingen waren die wel gebeurd zijn, dan zou ik weer bang kunnen worden dat die zich zullen herhalen in de toekomst. Ik zou mijzelf nog steeds bang gemaakt kunnen hebben met gedachten die voor mij échter leken te zijn dan de geleefde werkelijkheid van dit moment, bijvoorbeeld dat ik gewoon aan de tafel zat en in mijn kopje koffie zat te roeren.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 843

foto:  Rod Waddington