Wanneer je de karmische wet persoonlijk maakt, is ze niet te verteren. When you make the karmic law personal, it is repulsive

Je wordt bang als je met andermans armoede geconfronteerd wordt. In plaats van met anderen te delen van wat jij hebt, word je nog hebberiger. Je ziet alleen de gevolgen van het ‘niet’ hebben, van de armoede. Je bent bang dat je in dezelfde positie komt, dat je zelf tekort zult komen. Logisch dat je verteerd wordt door schuldgevoelens. Om dat allemaal toe te dekken heb je nu de term karma uitgevonden, met de betekenis: eigen schuld, dikke bult. Bah vies!! Ik heb mensen de meest verschrikkelijke verklaringen horen geven over waarom iemand dit of dat overkomt. Er wordt zelfs beweerd dat je ervoor kiest enz… het is maar goed dat er nergens een ‘iemand’ te vinden is binnen BewustZijn behalve als een idee!! Je persoon wil altijd alles verklaren en je persoon wil het verhaal ‘sluitend’ maken. Zo kun je ook rustiger slapen ’s nachts. Ik snap het allemaal wel, want vanuit het geloof in de persoon gezien, bestaat er in deze wereld groot onrecht. Alle schuldgevoel is je echter opgedrongen uit onwetendheid. BewustZijn is het enige dat er is. Daarom speelt BewustZijn alle rollen gelukkig zelf!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 550

foto:  Enoch Leung

You feel afraid when you are confronted with another man’s poverty. Instead of sharing with others what you have, you become even more covetous when you see the consequences of poverty. You fear to get into the same situation, maybe become dependent. It is logical that you are stalked by feelings of guilt and to camouflage them the term Karma was invented, meaning: it’s his or her own fault. I have heard people giving the most gruesome explanations why this or that happened to somebody. It is even asserted that “you chose it yourself ” etc … fortunately there is no “somebody” to be found inside Consciousness, except as an idea. Your person wants to explain everything all the time and your person wants to complete the story. That way one sleeps more soundly at night. I understand this, since, seen from the belief in the person, great injustice exists in this world. However, all feelings of guilt have been forced upon you by ignorance. Consciousness is the only there is. Therefore Consciousness itself performs all the parts, luckily.

From the book: “Consciousness” – fragment 550

photo:  Enoch Leung