Alle gedachten rijzen op uit het BewustZijn en verdwijnen in het BewustZijn

Het geloof in de persoon is er de enige oorzaak van, dat de van nature neutrale gedachtevormen die het lichaam ontvangt, telkens worden vervormd tot gedachtevormen die energetische sporen dragen van angsten en verlangens. Ze worden bestempeld als goed of als kwaad (Onder neutrale gedachtevormen versta ik trillende energie velden die de mogelijkheid hebben de gewenste of de verwachte vorm nog aan te nemen). Elke neutrale gedachte wordt door de geaardheid van het lichaam, dat de gedachte ontvangt, én door de specifieke conditioneringen van dat lichaam, op geheel unieke wijze gekleurd. Hieruit ontstaat voor elk wezen een eigen belevingswereld die als een vesting wordt bewaakt, zolang het geloof in de persoon blijft bestaan. Mijn eigen unieke belevingswereld werd ook zo gevormd en bijeen gehouden door het geheugen.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 702

foto:  withbeautiful