Een waarlijk vrije mens is nooit voorspelbaar.

Ik ontdekte dat als ik mijzelf af en toe zou toestaan om geweld-dadige gevoelens te hebben, het dan niet noodzakelijk betekende dat ik ze ook tot uitdrukking moest brengen. Het gaat erom niet te ontkennen dat die gevoelens er zijn. Ze zijn er toch, ze worden immers gezien! Zou ik bij het hardnekkig ontkennen zijn gebleven dan zou de manifest op de een of andere manier een andere oplos-sing gevonden hebben. Het BewustZijn kan het niet schelen “wie” de energie, die als geweld te boek staat, ontlaadt.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 1012