Voor je gevoel blijft de ziel altijd voortbestaan in de tijd, ook zonder lichaam.

Zo zie je dat het herkennen van je ware natuur heel belangrijk is voor al je medespelers die het geloof in de persoon nog niet hebben doorzien, zo kun je je eigen zwarte doos leeg maken door hem alsnog zelf te ontladen en het niet aan anderen over te laten. In werkelijkheid is er Zien en daarbinnen verschijnt de sensatie van angst. Er is niet iemand die de angst heeft. Uiteindelijk speelt BewustZijn alle rollen zelf. Maar vertel dat maar eens aan iemand die nog in de persoon gelooft! Voor hem of haar is angst heel reëel! Toch is angst een van de vele uitdrukkingen van Bewustzijn, het is BewustZijn aan het ‘angsten’. Alleen BewustZijn is woordeloos aanwezig, dus het woord angst heeft geen betekenis voor dat wat je bent . Er is slechts een tast-zintuiglijke registratie van ‘losschietende gestagneerde” energie die een bepaalde intensiteit heeft. Het lichaam ondergaat het, maar jij bent het lichaam niet.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 288