Alle waargenomen verschijnselen bestaan in de innerlijke wereld

Alles wat dan ervaren wordt is een symbolische weergave van de geur, een oude herinnering. Dat is een slap aftreksel vergeleken met de wérkelijke geur. Jammer hè? Omdat ik dat vaak deed, was mijn reukvermogen behoorlijk afgestompt. Toen ik dát opeens ontdekte overviel me een zekere weemoed, echt! Ik moest al mijn zintuigen weer trainen om ze op het oorspronkelijke peil te brengen! Dat geldt ook voor de andere zintuigen, wist je dat?

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 269