Tijd is ook een instrument ten dienste van de vermomming

Het Absolute waarin geen tijd en ruimte en energie bestaan, en dat mijn uiteindelijke werkelijkheid is, manifesteert uit zichzelf een oneindige stroom aan vormen om zichzelf te kunnen ervaren. Om deze vormen zichtbaar te maken, moet het begrip ‘tijdruimte’ in werking treden. Ik kan zonder tijd en ruimte niets ervaren. Dan bén ik zonder vorm, het Ene onverdeelde Zijn. Elke waarneming kost nu eenmaal tijd en dát wat waargenomen wordt heeft ruimte nodig om te bestaan. En tijd bestaat altijd in samenhang met iets anders om het aan af te meten.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 567

foto:  Donnie Ray Jones