Precies in de interval is tijd afwezig. Precisely during the interval time is absent

Je weet bijvoorbeeld ook onmiddellijk dat er een muis in de kamer loopt, je ziet de beweging zelfs vanuit je ooghoeken. Je hersenen bestaan uit drie structureel verschillende delen, elk deel is uitgerust met een eigen intelligentie. De delen stammen uit de verschillende tijden van de evolutie van de hersenen en worden aangestuurd door verschillende impulsen. Het centrale deel van de hersenen, dat de hersenstam wordt genoemd, heeft te maken met de instinctieve gedragspatronen die al bij reptielen voorkomen. Vanuit dat deel worden de biologische driften en allerlei dwangmatig gedrag bestuurd. De gespitstheid op alles wat beweegt is een natuurlijke overlevingsstrategie van het lichaam. Alle nodige informatie daarover ligt al in het lichaam besloten. Dat is het welbekende instinct tot behoud van het lichaam. Het zijn automatische reflexen die voor een vecht,-of vluchtreactie zorgen. Het is moeilijk om op het onbeweeglijke, op de stilte, gespitst te raken, dat begrijp je wel! Toch is het verleggen van de aandacht naar dat onbeweeglijke, juist waar het om gaat in dit boek.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 121

foto:  Lee Coursey

You know immediately when a mouse is running around in the room; you even see its movements from the corners of your eyes. Your brain consists of three structurally different parts; each part is equipped with its own intelligence. Those parts stem from different periods in the evolution of the brain. These parts are governed by different impulses. The central part of the brain, called the brain core, has to do with the instinctive behaviour patterns found in reptiles. From that part the biological urges and all sorts of compulsive behaviour is governed. Focusing on everything that moves is a natural survival strategy of the body for which all the necessary information is already stored in the body. This is the familiar instinct for the preservation of the body. They are automatic reflexes that take care of a fight or- flight-reaction. Now you may understand why it is difficult to be focused on the immobile, on the silence. Yet shifting your attention to the immobile is precisely what this book is all about.

From the book: “Consciousness” – fragment 121

photo:  Lee Coursey