Spijt hebben over het verleden is dus ook volkomen zinloos

Ik ontdekte dat óók het geheugen alleen maar bestond als er aan gedacht werd en dat gold ook voor gevoelens en alle andere dingen. Het geheugen was daarbij ook nog eens volkomen willekeurig. Ik kon me bijvoorbeeld die éne naam niet meer herinneren, maar het feit dat het zo was, werd wél onmiddellijk in het Waarnemen opgemerkt. Het is het BewustZijn plus de gedachte “ik herinner me die naam niet”. Dat Waarnemen ervan, dát is nou juist wat ik ben! De gedachte “ik herinner me die naam niet”, reflecteerde in het Licht dat ik bén. Ik hoef het Waarnemen nooit “te doen”, maar ik moest alleen het feit opmerken dat ik het Waarnemen zelf ben!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 715

foto:  cuatrok77