Er bestaat geen verband tussen het verlangde object en jouw ‘ik-gedachte’. There is no connection between any object you desire and your “I” – thought

Als je goed oplet, blijkt dat het vredige gevoel altijd direct optreedt net nadat je het begerenswaardige object in handen hebt. Alle naar buiten gerichte projecties zijn even stil gevallen. Dat is het moment waarop je heel even je Ware natuur daadwerkelijk voelt. Je bent verslaafd aan dit gevoel, wist je dat? Dat kan toch ook niet anders! Wat zou er nu nog beter kunnen voelen dan je Ware natuur, niets toch? Dat is het meest natuurlijke. Daarom heeft ieder zo zijn eigen specifieke begeertes, waarbij bevrediging van die begeerte juist jou dat speciale gevoel brengt. Maar omdat je ervan uit gaat dat dat heerlijke gevoel door de dingen om je heen veroorzaakt wordt, komt daar weer gehechtheid en strijd uit voort met alle ellende van dien.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 512

foto:  Donnie Ray Jones

If you look carefully you will notice that this peaceful feeling always occurs directly after you have obtained the desired object. All outwardly aimed projections are silenced for a short while. This is the moment in which you genuinely feel your True Nature. You are addicted to this moment, did you know that? And how could it be otherwise? What could possibly feel better than your True Nature? Everybody has his own specific desires and satisfying those specific desires feels delightful. Because you assume that this feeling of delight is caused by things around you, attachment and strife come into action including all the misery they bring about.

From the book: “Consciousness” – fragment 512

photo:  Donnie Ray Jones