Het geheugen is een echte “sta-in-de-weg”, een moeilijk te nemen hindernis

Het geheugen was voor mij lange tijd een echte “sta-in-de-weg”, een moeilijk te nemen hindernis, voor de realisatie van wat ik wérkelijk ben. Het geheugen is de grondstof waaruit “Egolientje” is opgebouwd. Het geheugen en het ego zijn identiek, één en dezelfde. Om het bestaan van het geheugen te bewijzen gebruikt het geheugen zichzelf notabene. “Ik kan me nog herinneren dat ik me dát toen ook al niet kon herinneren.” Is dat niet ingenieus? De verzamelde indrukken die een herinnering vormen, bestaan altijd uit iets wat ik ooit eerder heb gekend, allemaal oude beelden.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek je iets?” – fragment 562

foto:  Personal Creations