Er bestaat geen verband tussen het verlangde object en jouw ‘ik-gedachte’. There is no connection between any object you desire and your “I” – thought

Je interesse in de wereld neemt daardoor niet af, integendeel zelfs, je zult de wereld met alles erop en eraan juist interessanter vinden. Je komt juist weer tot leven! Er is juist totale betrokkenheid maar geen persoonlijke betrokkenheid waardoor je er meer van kunt genieten. Je weet dat alles wat telkens verschijnt uit BewustZijn voortkomt en dat wat voortkomt uit BewustZijn niet iets anders kan zijn dan BewustZijn en dat dat is wat jij zelf bent. Het is alsof je jezelf voor het eerst in zijn totaliteit helemaal bekijkt met een gigantische nieuwsgierigheid. Dat is toch alleen maar feesten!

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 517

foto:  Philippe Put

Your interest in the world does not decline through this, on the contrary. You will find the world with everything in it increasingly interesting. You become alive again. There is complete involvement with the world but no personal relationship which enables you to enjoy it more. You realise that all appearances stem from Consciousness and anything arising in Consciousness cannot be anything other than Consciousness and that is what you yourself are. It’s as if you’re looking at yourself for the first time in your totality, with a gigantic curiosity. Doesn’t that sound like a great party?

From the book: “Consciousness” – fragment 517

photo:  Philippe Put